منوی دسته بندی

اختراعات

نوآوری های تایید شده توسط دستگاه های اجرایی


1. طراحی، ساخت و تولید منابع نگهداری آب شرب از نوع بتن مسلح پیش تنیده
   دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

2. ابداع دیوار حائل پیش ساخته پیش تنیده جهت ساماندهی رودخانه
   دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه‌ای کردستان