منوی دسته بندی

پروژه‌های مطالعات آب و فاضلاب

۱. مطالعات اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بانه

۲. مطالعات آبرسانی به روستاهای مجتمع هلتوشان شهرستان کامیاران

۳. مطالعات بازنگری فاز یک و انجام مطالعات فاز دو طرح آبرسانی دراز مدت شهر بیجار از سد سیازاخ

۴. مطالعات تحلیل هیدرولیکی، مدیریت فشار، زون بندی و بهینه سازی شبکه توزیع آب سنندج

۵. مطالعات شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب مناطق شرق مریوان

۶. مطالعات شناسایی علل تغییر کیفیت آب تصفیه خانه شهر مراغه و ارائه راه حل های اصلاحی جهت تضمین تثبیت کیفیت آب

۷. مطالعات فاز یک تصفیه خانه فاضلاب روستای سراب قامیش و تهیه نقشه و اسناد مناقصه به روش EPC

۸. مطالعات مربوط به پایش کیفیت منابع آب طرح های عمرانی

۹. مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقا تصفیه خانه شهرک صنعتی اشترجان

۱۰. مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای پیرتاج و توپ آغاچ

۱۱. مطالعات مرحله اول و دوم شبکه و تصفیه خانه فاضلاب زون کارگاهی لبنیات شهرک صنعتی گلپایگان

۱۲. مطالعات مرحله اول و دوم جامع طرح کنترل و هدایت سیلاب شهرک کوثر سنندج

۱۳. مطالعات مرحله اول شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه و مناطق الحاقی

۱۴. مطالعه مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی دهق

۱۵. مطالعات و طراحی مربوط به تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه کردستان

۱۶. مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به کامیاران

۱۷. مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ برده رش شهرستان بانه و ایستگاه پمپاژ طاینه شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان

۱۸. مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی کمشچه

۱۹. بازنگری فاز یک و انجام مطالعات فاز دو طرح آبرسانی شهر مریوان از سدگاران

۲۰. بازنگری فاز یک و انجام مطالعات فاز دو آبیاری اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار

۲۱. انجام مطالعات نواحی صنعتی چنو، شهرسنگ و یوسف آباد (ساماندهی و توسعه) و ناحیه صنعتی صاحب (اصلاح معابر و پروفیل)

۲۲. انجام مطالعات فاز شناخت و یک طرح تامین آب و آبرسانی به حدود 240 روستای شهرستان های دهگلان و قروه از طریق سد قوچم و حدود 10 روستای شهرستان دهگلان از طریق سامانه خط انتقال سد آزاد

۲۳. انجام خدمات مربوط به طراحی سیستم تصفیه خانه فاضلاب روستای جدید بله جر (مرتبط با خسارت مخزن سد چراغ ویس)