منوی دسته بندی

اعضای کلیدی

مدیر عامل

منصور مراد حاصلی       

دکتری عمران – محیط زیست از دانشگاه Bochum آلمان

معاونت

صلاح ابراهیمی            

کارشناسی عمران

دستگاه نظارت

کیومرث حجت جلالی    

کارشناسی عمران – کارشناسی فیزیک

محمد وریا مولانایی       

کارشناسی عمران

کوروش لامعی

کارشناسی عمران

نصرالله همایون نژاد      

کارشناسی عمران

جمال اسکندری            

کارشناسی آبیاری

حجت علیزاده              

کارشناسی عمران

امید کمالی                 

کارشناسی عمران

قانع مرادی                  

کارشناسی عمران

خسرو خسروی

کارشناسی عمران

واحد مطالعات

خبات امانی                 

دکتری ژئومورفولوژی

کوردوان هدایتی پور     

دکتری آبخیزداری

فریدون فریدونی          

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت و محیط زیست

مهسا حجت جلالی        

کارشناسی ارشد عمران – آب

روژین فتحی               

کارشناسی ارشد منابع آب

بدیع مؤسس              

کارشناسی ارشد عمران – مکانیک خاک و پی

پروین صلواتی             

کارشناسی شیمی

محمد راشد مولانایی     

کارشناسی برق – کنترل

الهام اسعدی               

کارشناسی کشاورزی – آب

فرزاد مشرفی               

کاردانی معماری

واحد بازرسی

فرهاد زبیری               

کارشناسی متالوژی

کیومرث حجت جلالی    

کارشناسی عمران – کارشناسی فیزیک

محمد راشد مولانایی     

کارشناسی برق – کنترل

پوریا لطفی

کارشناسی متالوژی

واحد نقشه برداری

سیوان ولایتی             

کارشناسی نقشه برداری

وحید کریمی               

کارشناسی نقشه برداری

واحد مالی

کوروش زارعی              

کارشناسی ارشد حسابداری

پریا ژیان                    

امور مالی

مختار کریمی               

امور اداری

دبیرخانه

هانا علیرضایی              

کارشناسی کامپیوتر