منوی دسته بندی

مطالعات تعیین حد حریم و بستر رودخانه های استان

شرح مختصری از پروژه:

این قرارداد شامل 37 بازه از رودخانه­ های استان کردستان بوده که از جانب دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ­ای کردستان به این مشاور ابلاغ گردیده است. مشاور ضمن انجام عملیات نقشه برداری اقدام به تهیه پارامترهای مورد نیاز از وضعیت هواشناسی حوضه بالادست و همچنین مشخصه­ های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، ریخت شناسی و غیره بازه مطالعاتی نموده و بر مبنای آن نقشه حد بستر و حریم مربوطه را ترسیم نموده است.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان