منوی دسته بندی

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول و پهنه بندی سیل رودخانه های قروه

شرح مختصری از پروژه:

در مؤرخه 1399/03/29 مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی 16 بازه از رودخانه ­های محدوده شهرستان قروه از جانب شرکت آب منطقه­ ای کردستان به این مشاور ابلاغ گردید. این رودخانه­ ها در سطح حوضه آبریز تروال پراکنده بوده و تمامی آن­ها در مجاورت کاربری­ های شهری، روستایی و زراعی قرار دارند. اجرای طرح از طرفی سبب صیانت و حفاظت از این رودخانه­ ها و از دیگر سو سبب مصونیت کاربری­ های انسانی در مواقع بحرانی می­ شود.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان