منوی دسته بندی

مطالعات حد حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوزه آبریز مرزی غرب و کرخه به طول 177 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

این قرارداد شامل تعیین حد بستر، حریم و ساماندهی 177 کیلومتر از رودخانه­ های جاری در شهرستان ­های سنندج، مریوان، سروآباد و کامیاران است که در تاریخ 1399/05/13 با شرکت آب منطقه­ ای کردستان منعقد شده است. این طرح 27 بازه مطالعاتی دارد که تمامی آن­ها در مجاورت سکونتگاه ­های شهری و روستایی واقع شده ­اند.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان