منوی دسته بندی

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه هریزه کوهپایه و محمد آباد جرقویه به طول تقریبی 29 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

قرارداد مذکور در تاریخ 1399/07/22 از جانب شرکت آب منطقه­ ای اصفهان به این مشاور ابلاغ شده است. هر دو بازه مورد نظر طرح در محدوده شهری جریان داشته و با توجه به اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی منطقه و خطر سیلاب­ های ناگهانی انجام این مطالعات و ساماندهی این دو رودخانه ضروری به نظر می­ رسد. بنابراین با توجه به پارامترهای مختلف تأثیر گذار در این زمینه پیشنهاداتی برای ساماندهی این دو رودخانه از جانب مشاور ارائه گردیده است.

کارفرما: آب منطقه ای اصفهان