منوی دسته بندی

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای پیرتاج و توپ آغاچ

شرح مختصری از پروژه:

پروژه مذکور شامل طراحی شبکه فاضلاب و تصفیه­ خانه شهرهای پیرتاج و توپ آغاج واقع در شهرستان بیجار می­ باشد. میزان حداکثر فاضلاب تولیدی در شهر توپ آغاج 1853 متر مکعب در روز می­ باشد که برای جمع­ آوری آن 13785 متر لوله و 348 عدد آدم­ رو مورد نیاز است و همچنین میزان حداکثر فاضلاب تولیدی در شهر پیرتاج 1413 متر مکعب در روز می­ باشد که برای جمع­ آوری آن 9430 متر لوله و 218 عدد آدم­ رو مورد نیاز است. برای تصفیه­ خانه­ فاضلاب این شهرها با توجه به شرایط، یک مدول اجرایی با دو عدد خط جریان و فرایند تصفیه طبیعی با استفاده از راکتور بافلدار بی­ هوازی و وتلند در نظر گرفته شده است.

از مزایای اجرای طرح می­ توان به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، بهبود شرایط زیست محیطی، تاثیرات فرهنگی و محیطی و کاهش آلودگی­ های آب­ های سطحی، بهبود وضعیت بهداشت و غیره اشاره کرد.

کارفرما: آب و فاضلاب کردستان