منوی دسته بندی

مطالعات بازنگری فاز یک و انجام مطالعات فاز دو طرح آبرسانی دراز مدت شهر بیجار از سد سیازاخ

شرح مختصری از پروژه:

هدف از اجرای طرح آبرسانی بلند مدت بیجار، انتقال آب از سد مخزني سيازاخ (واقع در کیلومتری شهر دیواندره و 120 کیلومتری شهر بیجار) به شهر بیجار به منظور تامین آب شرب و کشاورزی شهر بیجار است که در حال حاضر به دلیل تامین بخش عمده ‏ای از آب شرب شهر بیجار از طریق چاه ‏های صلوات‏ آباد که منجر به کاهش حجم آب تولیدی از منابع زیرزمینی به علت خشکسالی‏ های اخیر و افت منابع زیرزمینی مشکلاتی را برای تامین آب این شهر ایجاد کرده است. محدوده تحت پوشش طرح حاضر شامل شهر بیجار، شهر بابارشانی، 4 روستا قابل تبدیل به شهر، 85 روستا در مسیر خط، شهر حسن­ آباد یاسوکند و روستاهای مسیر، پتروشیمی بیجار و صنعت بیجار بوده که این انتقال از طریق یک خط به طول تقریبی 60 کیلومتر و با نیاز آبی حدود 920 لیتر در ثانیه انجام خواهد شد.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان