منوی دسته بندی

مطالعه مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی دهق

شرح مختصری از پروژه:

شهرک صنعتی دهق با وسعت حدود 200 هکتار در جنوب شرقی شهر دهق در استان اصفهان قرار گرفته است. طراحی شبکه فاضلاب در این شهرک براساس نوع صنایع و مساحت آن­ها انجام گرفته که شامل صنایع نساجی، سلولزی، شیمیایی، غذایی، فلزی، کانی غیر فلزی، خدمات و واحدهای در حال ساخت است. میزان فاضلاب تولیدی این شهرک 1177 متر مکعب در روز می ­باشد که برای جمع ­آوری آن 17766 متر لوله و 288 عدد آدم ­رو مورد نیاز است.

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان