منوی دسته بندی

ورود اطلاعات مورد نیاز لایه ها و جداول با سیستم اطلاعات مکانی رودخانه و سواحل (سامیر)

شرح مختصری از پروژه:

قرارداد مذکور در تاریخ 1397/05/30 با شرکت آب منطقه ای کردستان منعقد گردید. این قرارداد شامل بارگذاری تمامی گزارشات، نقشه­ ها، پرونده ­ها، قراردادها و غیره تمامی طرح ­های دفتر مهندسی رودخانه در سامانه سامیر بود. با بارگذاری این اطلاعات دسترسی شرکت مدیریت منابع آب ایران به تمامی طرح ­ها و قراردادهای انجام شده در زمینه رودخانه در استان تسهیل گردیده است.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان