منوی دسته بندی

مطالعات مرحله اول ساماندهی حد حریم و بستر رودخانه های آساوله، زیویه، تنگی ور، ژاورود در شهرستان کامیاران

شرح مختصری از پروژه:

شرکت آب منطقه­ ای کردستان در راستای حفاظت از نواحی مجاور رودخانه در مواقع بحرانی این طرح را تعریف نمود و قرارداد آن در تاریخ 1397/09/29 به این مشاور ابلاغ شد. تعداد 7 رودخانه که در مجاورت نواحی شهری، روستایی و کشاورزی قرار دارند نقشه برداری شده و پس از انجام مطالعات مربوطه تعیین حد بستر و حریم صورت گرفت.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان