منوی دسته بندی

انجام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم، ساماندهی مرحله اول و نقشه برداری رودخانه مرگ به طول 40 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

این قرارداد با هدف شناسایی مناطق سیل گیر و تعیین حد بستر و حریم رودخانه مرگ با آب منطقه ­ای کرمانشاه منعقد شد. به دلیل این که این رودخانه در بازه مطالعاتی طرح دارای کناره­ های هموار بوده و مراکز سکونتگاهی متعددی در مجاورت آن قرار دارند و همچنین اراضی زراعی حاصل خیز کاربری غالب آن می ­باشند از نظر خطر سیلاب بسیار حائز اهمیت بوده و اجرای طرح­ های ساماندهی در آن ضروری به نظر می­ رسد.

کارفرما: آب منطقه ای کرمانشاه