منوی دسته بندی

مطالعات مربوط به ساماندهی و احداث دیوار رودخانه های بخش نمشیر شهرستان بانه بطول 9 کیلومتر

شرح مختصری از پروژه:

در تاریخ 1397/11/16 با شرکت آب منطقه ­ای کردستان منعقد گردید. با توجه به دبی بالا و همچنین رسوب ده بودن رودخانه روستاها و مزارع موجود در پیرامون آن در معرض خطر بودند که در این راستا مطالعات لازم صورت گرفته، نقشه­ های تعیین حد بستر و حریم رودخانه تهیه شده و در مرحله دوم نقشه­ های احداث سازه­ه ای مجاور رودخانه طراحی شده است.

کارفرما: آب منطقه ای کردستان