منوی دسته بندی

پروژه‌های مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه

۱. مطالعات تعیین بستر و حریم موردی رودخانه های استان همدان

۲. مطالعات تعیین حد بستر و حریم موردی آبراهه ها و مسیل رودخانه های سطح استان کرمانشاه به طول 50 کیلومتر

۳. مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی مرحله اول و پهنه بندی سیل رودخانه های قروه

۴. مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های محدوده شهرستان ری (سیاه آب، شاهچای، کن، سرخه حصار، چلغز و لپه زنک)

۵. مطالعات تعیین حد حریم و بستر رودخانه های استان

۶. مطالعات تعیین حد حریم و بستر مسیل شاهین شهر، مرغاب، و آغچه همراه با عملیات نقشه برداری به طول تقریبی 41 کیلومتر

۷. مطالعات تعیین حد حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های محدوده شهرستان سقز و بانه به طول 104 کیلومتر

۸. مطالعات حد حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوزه آبریز مرزی غرب و کرخه به طول 177 کیلومتر

۹. مطالعات ساماندهی مرحله دوم رودخانه های قزوین به طول 7 کیلومتر

۱۰. مطالعات مربوط به ساماندهی و احداث دیوار رودخانه های بخش نمشیر شهرستان بانه بطول 9 کیلومتر

۱۱. مطالعات مرحله اول ساماندهی حد حریم و بستر رودخانه های آساوله، زیویه، تنگی ور، ژاورود در شهرستان کامیاران

۱۲. مطالعات مرحله اول تعیین حد حریم و بستر ساماندهی رودخانه از سد گاران تا تلاقی با رودخانه چم خان

۱۳. مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه هریزه کوهپایه و محمد آباد جرقویه به طول تقریبی 29 کیلومتر

۱۴. ورود اطلاعات مورد نیاز لایه ها و جداول با سیستم اطلاعات مکانی رودخانه و سواحل (سامیر)

۱۵. انجام خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم، ساماندهی مرحله اول و نقشه برداری رودخانه مرگ به طول 40 کیلومتر