منوی دسته بندی

درباره ما

آبی که در زمین در جریان است و شاهرگ های این سیاره آبی را سیراب می کند تفاوتی مهم و اساسی را سبب شده که زمین را بر همسایگان دیوار به دیوار خود برتری داده است؛ حیات. ریزش این نعمت از آسمان ما را به این تصور بی اساس نائل نموده که فراوان است و زوال ناپذیر؛ و انسان به هر گونه که بخواهد می­تواند با آن رفتار کند؛ اما واکنش زمین به این تصور بی اساس انسان چند سالی است نمایان شده و عواقب آن نیز گریبان­گیر انسان در رأس ساکنان این سیاره آبی شده است.

لذا شناخت و مدیریت این منبع ارزشمند حیات باید در سرلوحه امور قرار گیرد تا مبادا انسان کاری کند که زمین را خوش نیاید. بنابراین احساس مسئولیت در برابر این امر خطیر، جمعی از پیشکسوتان و صاحب نظران صنعت آب و فاضلاب کشور را بر آن داشت تا با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان جوان و صاحب ایده و نظر رشته های مرتبط با آب خلائی هر چند ناچیز از این شکاف مدیریت منابع آبی را پر نمایند که این مهم در قالب شرکت مهندسین مشاور آب پردازان نواندیش محقق گردید. صنعت فاضلاب در کشور نسبتا نوپا است و دانش مربوطه خصوصا در زمینه طرح و شاخت ضمن بومی نبودن آن در زمینه بهره برداری نیز مستند نبوده و گاها تصفیه خانه ها از تحویل دادن پساب مناسب عاجز بوده اند.

مدیر عامل شرکت آقای دکتر منصور مرادحاصلی نظر به داشتن سابقه 25 ساله در صنعت آب و فاضلاب و 10 سال عهده دار بودن معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کردستان اولین کسی هستند که به موضوع طراحی تصفیه خانه با دید سهولت بهره برداری پرداخته اند و در این راستا ضمن انجام 8 سال فعالیت در ایران و خارج کشور سند اجرایی در این زمینه در قالب تز دکتری تهیه نموده اند که در اختیار صنعت گران فاضلاب اعم از مشاورین، پیمانکاران و کارفرمایان می باشد. از جمله دستاورد این کار علمی کاربردی این است که محرز شده است که در 62 درصد موارد که پساب تصفیه خانه ها از مقادیر استاندارد تجاوز می کند ریشه در طراحی دارد. در این تز ضمنا روش شناسایی و برطرف کردن مشکل طراحی در آن نیز طبق آخرین دستاوردهای کشورهای دارای تجربه در این خصوص به بحث گذاشته شده است.

این شرکت در زمینه های زیر دارای مجوز صلاحیت مشاوره بوده که به شرح زیر می باشد:

 

تاسیسات آب و فاضلاب :

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات و تهیه طرح های خطوط جمع آوری، تاسیسات آبگیری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه و محاسبه نشست فیزیکی و نشت یابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم تله متری و کنترل از راه دور، Scada تاسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه خانه.

حفاظت و مهندسی رودخانه:

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تاسیسات انحراف آب، مطالعه کنترل سیلاب، سیستم های هشدار سیل، نظام نامه سیل، نظام نامه سیلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه.

بازرسی فنی:

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسی و تایید کارایی پروژه، کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالبیراسیون تجهیزات اندازه گیری، کنترل کیفیت موادو روش به کار گرفته شده در ساخت قطعه یا واحد صنعتی، کنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی تعیین شده از آغاز پروژه، گواهی انجام کار براساس استانداردهای درخواست شده و صدور گواهی بازرسی نهایی.

نقشه برداری هوایی و زمینی:

شامل تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است.

شبکه های آبیاری و زهکشی:

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.